Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin w życiu ucznia. Po raz pierwszy egzamin na zakończenie szkoły podstawowej został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty przebiegał nie tylko w atmosferze ogromnego stresu. Wiele dodatkowych emocji dostarczył strajk nauczycieli, który trwał w trakcie egzaminów. Egzamin ósmoklasisty 2019 z języka angielskiego pisało ponad 377 tys. uczniów klas VIII. Reprezentowali oni łącznie 12,7 tys. szkół podstawowych.

Jak sama nazwa wskazuje do egzaminu przystępują uczniowie VIII klas szkoły podstawowej. Jest on także dedykowany słuchaczom szkół podstawowych dla dorosłych oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń, który kończy szkołę podstawową musi do niego przystąpić. Dobra wiadomość jest taka, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie ma bowiem określonego minimalnego wyniku, jaki należy uzyskać. Egzamin dla klas ósmych przeprowadzany jest w formie pisemnej. Do 2021 roku składają się na niego trzy przedmioty: język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Ósmoklasista, który będzie zdawał egzamin w 2022 roku obowiązkowo musi zdać dodatkowy przedmiot. Do wyboru: biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię.

Egzamin ósmoklasisty - przebieg

Egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej odbywają się w kwietniu. Dodatkowym terminem jest też czerwiec. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą stawić się na egzaminie ze swoją klasą. Egzamin ósmoklasisty rozłożony jest na trzy dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty - wymogi

Egzamin ósmoklasisty nie jest zwykłym sprawdzianem. W jego trakcie obowiązuje specjalny regulamin. Uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. A na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. ‎ W trakcie egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z kalkulatora oraz słowników. Jest również zakaz przynoszenia i używania wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty - z języka obcego

A jakie obwarowania związane są z samym egzaminem z języka obcego? Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia muszą pamiętać, aby złożyć w szkole pisemną deklarację. Do 30 września roku szkolnego, w którym będzie egzamin. Deklaracja to wybór jednego z wybranych języków obcych nowożytnych.
Warunek wyboru jest taki, że uczeń musi wybrać język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2018/2019 najczęściej wybieranym był język angielski.

Przykładowe pytania egzaminacyjne z 2019 roku

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu uczeń napotka zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎ Poniżej prezentujemy wybrane pytania egzaminacyjne wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Nasza numeracja nie odpowiada numeracji zadań na egzaminie. Dla każdej z opisanych sytuacji (1.1-1.4) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter: A, B lub C.
1.1. Nie wiesz gdzie zostawiłeś/zostawiłaś kluczyk do szafki. Jak o tym poinformujesz o tym swojego kolegę?
 1. I’m afraid I can’t find my key.
 2. I don’t know whose key it can be.
 3. I should remember to leave the key.
1.2. Koleżanka chce pogłaskać obcego psa na ulicy. Uważasz, że nie powinna tego zrobić. Co jej powiesz?
 1. Don’t let the dog outside!
 2. Look after the dog!
 3. Don’t touch the dog!
1.3. Kolega nie wie, czym poczęstować odwiedzającego go jutro kuzyna. Jakiej rady mu udzielisz?
 1. What will she get for dessert?
 2. Why don’t you get her some fruit salad?
 3. Where did you get this cake for her?
1.4. Rozmawiasz przez telefon w hałaśliwym miejscu. Jak poprosisz swego rozmówcę, żeby mówił głośniej?
 1. Could you talk slowly, please?
 2. Could you say it again, please?
 3. Could you speak more loudly, please?

Uzupełnij zdania 2.1-2.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów. Trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga! w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

2.1. She is a good student. She is (interest/in/learn) interested in learning new things.

2.2. Bob, (be/you/old) are you older than your sister?

2.3. What (she/look/for) is she looking for now? Has she lost her phone again?

2.4. Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my (father/shoes) father’s shoes by mistake. He will be angry.

Przykładowe pytania egzaminacyjne z 2019 roku

W naszym serwisie masz możliwość sprawdzić swoje umiejętności wypełniając test online. Test opiera się na pytaniach z roku 2019.

Przejdź do przykładowego testu z angielskiego na egzamin ósmoklasisty​

Egzamin ósmoklasisty - wyniki i zaświadczenia

Uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie oraz szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty są swoistą przepustką do dalszej edukacji na poziomie szkoły średniej. Im lepsze wyniki na egzaminie, tym więcej punktów i zwiększona szansa na przyjęcie do wymarzonego liceum, technikum, czy szkoły zawodowej.

Kursy przygotowujące z języka angielskiego

Obecnie na rynku szkół językowych jest wiele ofert. Zajęcia indywidualne, grupowe, dla firm, wyjazdy, kursy weekendowe. Każdy, kto chce nauczyć się języka obcego znajdzie coś dla siebie. W grupie docelowej nie mogło oczywiście zabraknąć uczniów szkół podstawowych. Uczniów, przygotowujących się do egzaminów ósmoklasisty.

Profi-Lingua zaprasza uczniów klas ósmych na kurs. Kurs obejmuje głównie: przygotowanie do egzaminu, szczegółową analizę postępów oraz trzy testy próbne.

Pod kątem egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej z języka angielskiego przygotowuje także szkoła językowa Speak Up. W ofercie kursu jest przede wszystkim powtórka materiału wymaganego przez CKE.

Polskie Centrum Edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Organizuje kursy dla uczniów, którzy chcą poprawić wyniki w nauce.

Dobrym rozwiązaniem dla ucznia kończącego szkołę podstawową będą korepetycje. Przy wyborze korepetytora warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie. Istotne będą tutaj kwalifikacje w przygotowywaniu do egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych. Oprócz powtórki materiału ważne jest bowiem przerobienie przykładowych testów.
Dla wszystkich ósmoklasistów życzymy owocnej pracy. Powodzenia na egzaminie!